Logotip FotoIES CorreuPV Adreces
logo erasmus
Club de lectura

Estem passant les notícies del curs 2013-2014 al ... ..Històric Web..

Notícies fresques!

Llibres per al curs 2014-2015

Ací teniu la llista de llibres de l'IES Pare Vitòria per al proper curs 2014-2015.

LLibres de Batxillerat, diürn i nocturn

Llibres de ESO i PDC

NOTA: El Departament d'Anglés ha detectat que els alumnes que adquireixen llibres de text de segona mà de l'assignatura, ja tenen els exercicis corregits, amb els problemes que aquesta situació pot portar per a l'alumne i el seu progrés en l'assignatura.

Per tant, els membres d'aquest departament recomanen a totes les famílies que intenten adquirir llibres de text (textbook i workbook) nous, perquè l'alumne puga realitzar totes les tasques proposades a classe amb normalitat.

Llistes d'admessos en Cicles, ESO i Batxillerat

Resultats provisionals de les proves d'accéss als FP

Al següent document en PDF podeu consultar els resultats provisionals de:

  • FP Grau mitjà: Alumnat admés en règim presencial modalitat d'oferta completa
  • FP Grau Superior: Alumnat admés en règim presencial modalitat d'oferta completa
  • FP Grau Superior: Alumnat NO admés en la 1a opció

Resultats de les proves d'accés als FP

Als enllaços següents podeu trobar les actes de les avaluacions del Cicle de Grau Mitjà i Cicle de Grau Superior, amb les qualificacions de cada prova.

Sol·licituds d'admissió a matrícula

Al document Sol·licituds trobareu un resum de les instruccions, terminis de presentació i documentació a presentar de les sol·licituds per al proper curs 2014/2015.

Com veureu, totes les sol·licituds es tramitaran per via telemàtica, en l'adreca Sol·licituds telemàtiques i després es lluiraran a cada centre.

Si teniu cap dificultad, com sempre, estem per ajudar en el que calga.

Cicle Mitjà i Superior

Els alumnes que és matriculen per a fer la Prova d'accés a Cicle Mitjà o Superior i vulguen sol·licitar plaça per al pròxim curs, han de fer la inscripció de forma telemàtica des del 31 de maig fins l'11 de juny en aquesta adreça web

Ací teniu l'enllaç a les Proves d'accés als Cicles Formatius on podeu trobar la informació adient. Els periodes de matrícula són del 29 d'abril al 13 de maig. També trobareu les instruccions referents a la sol·licitud d'inscripció

Després caldrà entregar una còpia de la sol·licitud de plaça en el centre de primera opció junt amb la documentació pertanyent.

Taxes acadèmiques

Pel pagament de les taxes acadèmiques, podeu trobar ací el model 046 que necessiteu, amb el qual heu d'anar al banc i pagar les taxes, després cal dur la còpia de l'imprés pagat, a la secretaria del centre

separador

A l'atenció de pares, mares i tutors

A la pestanya "Atenció a Pares" que hi ha ací damunt, a l'inici d'aquesta pàgina es poden trobar els enllaços per accedir a Itaca - Web Família i al Sistema SGDWeb ambdues amb accés per clau, i amb informació sobre qualificacions, incidències, horaris, etc.

Com sempre, si teniu cap dubte, estem a la vostra disposició. Gràcies!

separador buit

Moodle - Aula Virtual

Moodle és un programari de codi lliure que crea entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge... i si voleu més conceptes bàsics aneu a Moodle (entrada de la viquipèdia) on trobareu una breu descripció de les seves característiques.

Trobareu més informació sobre el Moodle a la pàgina del Cefire dins de l'apartat d'autoformació. I si voleu un manual de Moodle -tant per alumnes com per a professors- només cal posar-ho en Google i en teniu per triar.

I per coordinar la creació i utilització de continguts, si el que voleu és encetar un curs en Moodle per als vostres alumnes, i fer un enllaç des de la vostra pàgina de Departament, parleu amb el Departament d'Informàtica o el Departament de Tecnologia.

correu pare vitoria accés a itaca aula moodle UNESCO
separador