Logotip logocicle CorreuPV

Prova Grau Mitjà

Prova Grau Superior:

Laboratori

Proves d'accés a Cicles formatius de Química

Les proves d’accés que es realitzen a l’IES Pare Vitòria són per a accedir als cicles formatius de la família química.

Període d’inscripció : finals d'abril.

La prova es realitza al mes de juny i al mes de setembre.

Tots aquells alumnes titulats en el cicle de laboratori de grau mitjà només realitzen la part comú en la prova d’accés.

Les proves per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i superior en la convocatòria ordinària es realitza en juny; en la convocatòria extraordinària de setembre es realitcen a principis de setembre.

GRAU MITJÀ

La prova d’accés de grau mitjà consisteix en:

- Part Sociolingüística: que versarà sobre coneixements de Llengua i Literatura (Castellà o Valencià) i Ciències Socials, Geografia i Història. Constarà de dos apartats: a1) Llengua i Literatura (Castellà o Valencià, a triar), a2) Ciències Socials: Geografia i Història.

- Part Científic-Matemàtica-Tècnica,que versarà sobre coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tecnologia. Constarà de tres apartats: b1) Matemàtiques, b2) Ciències Naturals, b3) Tecnologia.

GRAU SUPERIOR

La prova de grau superior consisteix en:

La Part comuna, igual en tots els Cicles Formatius de Grau Superior, constarà de tres apartats:

A1) Llengua i literatura (Castellà o Valencià, a triar)

A2) Llengua Estrangera (Anglès)

A3) Matemàtiques

La Part Específica per al cicle de grau superior de la família química es l’ Opció C. Ciències: les matèries de la qual seran Física, Biologia i Ciències de la Terra i Química.

Al següent enllaç web de la conselleria d'educació trobareu més informació:

Conselleria d'educació: Proves d'accés.