Logotip FotoIES CorreuPV

Instal·lacions:

Àrea d'instrumental

sala instrumental

Els equips que tenim a la sala d'instrumental són: phmetres, conductímetres, turbidímetres, fotòmetres de flama, espectrofotòmetres UV-visible, oxímetres i tot el material necessari per a l'análisi instrumental.

sala instrumental

Laboratori de química

lab quimica

Els alumnes de cicles realitzen les diverses pràctiques dels mòduls de química al laboratori.

lab quimica lab quimica

Laboratori de física

lab física

Al laboratori de física es realitzen els mòduls d'assajos físics i fisicoquímics dels cicles de grau mitjà i superior.

Laboratori de microbiologia i biotecnologia

lab quimica

Al laboratori de microbiologia s'impartixen diversos mòduls de grau mitjà i superior.

Al laboratori de biotecnologia tenim equips d'assajos com PCR, electroforesis, microcentrífuges i tot el material necessari per a la realització d'assajos biotecnològics al mòdul de segon de grau superior.

lab micro

Aula d'informàtica

FotoIES

A l'aula d'informàtica s'impartixen continguts del mòdul informació i seguretat al laboratori(ISL) del cicle de laboratori.

També s´impartixen continguts del mòdul qualitat i seguretat al laboratori (QSL) del cicle de grau superior de laboratori d'anàlisi i control de qualitat.

Sala de reactius:

sala reactius

Sala de balances:

sala balances