Logotip FotoIES CorreuPV

Mòduls 1er curs:

Mòduls 2n curs

Cicle de grau mitjà de la família química

Tècnic en Operacions de Laboratori

El cicle de grau mitjà de tècnic en Operacions de laboratori té una duració de 1620 hores en dos cursos acadèmics i 380 hores de pràctiques en empresa.

IES Pare Vitòria erasmus+

La Competència General d'aquest cicle és:realitzar assaigs de materials, anàlisis fisicoquímiques, químics i biològics, mantenint operatius els equips i les instal•lacions de serveis auxiliars, complint les normes de qualitat i prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

Les Unitats de Competència associades són:

  • Preparar àrees i instal•lacions auxiliars de logística en la indústria química.
  • Realitzar les operacions de càrrega, descàrrega, emmagatzematge i envasament de productes químics.
  • Realitzar el control a la recepció i expedició de productes químics.
  • Actuar sota normes de correcta fabricació, seguretat i mediambientals.
  • Operar màquines, equips i instal•lacions de producció i distribució d'energies i serveis auxiliars

Els mòduls que s'impartixen en primer curs són:

Mòdul Hores totals / hores setmanals Hores pràctiques setmanals
Química aplicada 256 / 8 4
Mostreig i operacions unitàries de laboratori 160 / 5 3
Proves fisicoquímiques 160 / 5 3
Seguretat i organització en el laboratori 128 / 5 3
Principis de manteniment electromecànic 96 / 3 2
Formació i orientació laboral 96 / 3 -
Anglés tècnic I 64 / 2 -

Els mòduls que s'impartixen en segon curs són:

Mòdul Hores totals / hores setmanals Hores pràctiques setmanals
Operacions d'anàlisis química 176 / 8 4
Tècniques bàsiques de microbiologia i Bioquímica 154 / 7 5
Assajos de materials 110 / 5 3
Emmagatzemament i distribució en el Laboratori 66 / 3 2
Servicis auxiliars en el laboratori 44 / 2 -
Empresa i iniciativa emprenedora 66 / 3 -
Anglés tècnic II 44 / 2 -
Formació en Centres de Treball - 380

Projectes Erasmus + VET Grau mitjà

El Pare Vitoria té un Projecte d'Erasmus + per al Cicle de grau mitjà de tècnic en Operacions de laboratori. Consisteix en mobilitats d'alumnes i professors a paísos europeus.

Més informació a la secció Erasmus +

amunt
Laboratori

Títol de Tècnic en Operacions de Laboratori (arxiu pdf, 500 kb)

Horari vespertí:

de 15:15 a 21:15 hores