Logotip Logocicles Correu cicles de quimica

Mòduls 1r curs

Mòduls 2n curs

Cicle de Grau Superior Família Química

Tècnic de Laboratori d'Anàlisi i de Control de Qualitat

El cicle té una duració de 2000 hores. Es realitza en dos cursos acadèmics que es completen amb un trimestre de formació en indústries que realitzen control de qualitat.

Aquest és un nou cicle LOE amb 120 crèdits europeus (ECTS).

Les competències professionals adquirides en aquest cicle són:

  • Executar operacions de preparació per a l'assaig i anàlisi
  • Realitzar assajos físics i fisicoquímics
  • Realitzar anàlisis químiques sistemàtiques
  • Realitzar proves microbiològiques
  • Actuar baix normes de bones pràctiques en el laboratori, de seguretat i ambientals

També s’obté amb aquest cicle el certificat de Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals, Nivell Bàsic

Els mòduls que s'impartixen en primer curs són:

Mòdul Hores totals / hores setmanals Hores pràctiques setmanals
Anàlisis químiques 288 / 9 6
Assajos físico-quimics 160 / 5 3
Assajos microbiològics 160 / 5 3
Mostreig i preparació de mostra 160 / 5 3
FOL 96 / 3 -
Anglés tècnic I 96 / 3 -

Els mòduls que s'impartixen en segon curs són:

Mòdul Hores totals / hores setmanals Hores pràctiques setmanals
Anàlisi instrumental 240 / 9 6
Assajos biotecnològics 80 / 4 2
Qualitat i seguretat al laboratori 80 / 4 2
Assajos físics 100 / 5 3
EIE(Empresa i iniciativa emprenedora) 60 / 3 -
Anglés tècnic II 40 / 2 -

Després de superar els anteriors mòduls es realitza:

  • Formació en centres de treball (FCT): 400 hores de pràctiques en empresa
  • Projecte de laboratori d' anàlisi y control de qualitat: 40 hores. Es realitza durant la FCT.

Enllaç web del Cicle de Laboratori d'Anàlisi i de Control de Qualitat

amunt
Laboratori

Horari vespertí:

de 15:15 a 21:15 hores

Títol tècnic de laboratori d'anàlisi i control de qualitat (arxiu pdf, 500 kb)

Nou accés a la universitat des d'un cicle formatiu de grau superior: Accés universitat (arxiu pdf, 500 kb)

Convalidació de crèdits ECTS al Grau d'Enginyeria Química:

Crèdits convalidats (arxiu pdf, 500 kb)

FP pública