Logotip cicles de química CorreuPV
Erasmus

Projecte Erasmus + al Cicle de Grau Superior

Des de l'any 2009 alumnes del Grau Superior han realitzat pràctiques formatives en països d'Europa gràcies a les beques Erasmus. En aquestes mobilitats els alumnes realitcen el mòdul Formació en centres de treball (FCT)

La mobilitat té una duració de 3 mesos, en la que l'alumne combina la formació en empreses amb l'estudi d'altre idioma.

La Carta Erasmus d'Educació Superior (ECHE). Programa 2014-2020.

La Carta Erasmus establix el marc general per a les activitats de cooperació a nivell europeu que un centre d'ensenyança superior pot realitzar dins del programa Erasmus +.

Els Centres d'ensenyança superior han d'obtindre la Carta Erasmus com a requisit previ per a poder organitzar la mobilitat d'estudiants, ja siga a través de mobilitat directa o integrants en consorcis promoguts per institucions educatives, personal docent de nivell superior i personal administratiu relatiu al cicle superior, així com sol·licitar projectes multilaterals, xarxes i mesures d'acompanyament i organitzar visites preparatòries.

L’IES Pare Vitòria disposa de la Carta Erasmus des del curs 2008/2009 per a alumnes de Formació Professional de Grau Superior de Laboratori d’anàlisis i Control de qualitat.

El nostre objertiu en el periode 2014-2020 es la realització de mobilitats de pràctiques i estudis, tant d'alumnes com de professors. També realitzar convenis amb altres institucions europees d' intercanvi d'estudiants i convalidacións dels crèdits ECTS.

Mobilitats realitzades pels alumnes de Grau Superior

Erasmus Itàlia

Des de l'any 2009 alumnes del Grau Superior han realitzat pràctiques formatives en països d'Europa gràcies a les beques Erasmus:

  • Curs 2010/2011: Mateo Ferri, Hipòlit Cerdà i Gonzalo Reig realitzaren les pràctiques formatives en Portugal i Regne Unit.
  • Curs 2011/2012: Paula Pastor, Juanjo Torregrosa, Vicente Rozas i Salva Miñana realitzaren les pràctiques formatives en Portugal, Itàlia, Regne Unit i Polònia.
  • Curs 2012/2013: Imanol Arenas realitza les pràctiqes formatives en Portugal i Benito Cabrera a Itàlia.
  • Crus 2013/2014. Héctor Plà i Toni Molina han estat de pràctiques en laboratoris a Itàlia i Portugal
  • Curs 2014/2015. Rafa Vañó realitza les pràctiques a Camerino (Itàlia)
Erasmus Portugal
IES Pare Vitòria erasmus+
amunt
FP pública