Logotip Logodep Correu al Departament

1r BAT: Curs 2015 - 2016

Examen de setembre 2012 - Activitats de recuperació

El exàmen de 1r de Batxillerat de Dibuix Tècnic 1 serà el dia 4 de Setembre a les 12.30 hores

Alguns treballs del curs...

Traçats geomètrics

traçats geomètrics
traçats geomètrics
traçats geomètrics
traçats geomètrics
traçats geomètrics
traçats geomètrics
traçats geomètrics
traçats geomètrics
traçats geomètrics
traçats geomètrics
traçats geomètrics
traçats geomètrics
traçats geomètrics
traçats geomètrics
sep

Tangències

tangències
tangències
tangències
tangències
tangències
tangències
tangències
tangències
tangències
sep

Perspectiva Isomètrica

plànol cassa
plànol cassa
plànol cassa
plànol cassa
plànol cassa
plànol cassa
làmpara
làmpara
sep
amunt