Logotip Logodep Correu al Departament

3r ESO: Curs 2015 - 2016

Prova extraordinària - juliol 2016 - Recuperació

Els alumnes de 3r curs de l'ESO que tinguen suspesa l'assignatura de Educació Plàstica i Visual han de fer les següents Activitats de recuperació. Els exercicis es refereixen al llibre de text que s'ha donat durant el curs actual.

L'alumne ha de presentar les activitats (totes fetes) en una funda de plàstic.

Alguns treballs del curs...

Collatge

collage
collage
collage
collage
sep

Encaixat de figures

encaixat de figures
encaixat de figures
encaixat de figures
encaixat de figures
encaixat de figures
encaixat de figures
sep

Traçats geométrics

traçats geomètrics
traçats geomètrics
sep

Tangències i enllaços

tangències i enllaços
tangències i enllaços
sep

El Color

Retrat a color
Retrat a color
Retrat a color
Retrat a color
Retrat a color
Retrat a color
Retrat a color
sep

El punt i la línia

Punt i línia
Punt i línia
sep
amunt