Logotip logocicle CorreuPV

Documentació Erasmus:

Erasmus

Erasmus+: changing lives, opening minds

Erasmus
"vocational education and training (VET) is vital to prepare individuals for today's society and ensure Europe's future competitiveness and innovation"
"La formació professional (FP) és vital per preparar els individus per a la societat d'avui i garantir la futura competitivitat i la innovació a Europa"

Projectes Erasmus + als Cicles de química del Pare Vitòria.

L’IES Pare Vitòria disposa de Projectes d'Erasmus + KA1 de mobilitat tant per al Cicle de Grau Superior com per al Cicle de Grau Mitjà. Els nostres alumnes poden realitzar les pràctiques formatives (FCT) en països europeus: Regne Unit, Itàlia, Holanda, Portugal, Polònia, etc. Amb estos Projectes Erasmus + els nostres alumnes poden realitzar les pràctiques amb una Beca Erasmus +, combinant la formació en empreses amb l'estudi d'altre idioma.

Actualment al Projecte Erasmus+ KA1 VET del Grau mitjà estem realitzant mobilitats a Holanda, Itàlia i Alemanya. El alumnes realitcen estàncies de 14 dies als països socis amb una beca

La Carta Erasmus d'Educació Superior (ECHE). Programa 2014-2020 (Erasmus Charter for Higher Education)

La Carta Erasmus establix el marc general per a les activitats de cooperació a nivell europeu que un centre d'ensenyança superior pot realitzar dins del programa Erasmus + (plus).

Els Centres d'ensenyança superior han d'obtindre la Carta Erasmus com a requisit previ per a poder organitzar la mobilitat d'estudiants, ja siga a través de mobilitat directa o integrants en consorcis promoguts per institucions educatives, personal docent de nivell superior i personal administratiu relatiu al cicle superior, així com sol·licitar projectes multilaterals, xarxes i mesures d'acompanyament i organitzar visites preparatòries.

L’IES Pare Vitòria disposa de la Carta Erasmus des del curs 2008/2009 per a alumnes de Formació Professional de Grau Superior de Laboratori d’anàlisis i Control de qualitat.

El nostre objertiu en el periode 2014-2020 es la realització de mobilitats de pràctiques i estudis, tant d'alumnes com de professors. També realitzar convenis amb altres institucions europees d' intercanvi d'estudiants i convalidacións dels crèdits ECTS.

Carta Erasmus + d'Educació Superior de l'IES Pare Vitòria per al periode 2014-2020 dels Cicle de Grau Superior de Laboratori d'Anàlisis i de Control de Qualitat.

IES Pare Vitòria erasmus+

Enllaç web de la Direcció General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea:DG Educació CE

Política Erasmus: estratègia Global

Document on es detalla la política Erasmus i estratègia global a l'IES Pare Vitòria: Estratègia global Erasmus(arxiu pdf, 500 kb)

Erasmus Policy Statement (Overall Strategy): Overall Strategy(file pdf, 500 kb)

El Cicle de Grau Superior en Europa. Crèdis ECTS

  • El Cicle LOE de Grau Superior de Laboratori d'Anàlisis i de Control de Qualitat té 120 crèdits del sistema europeu de transferència de crèdits per a l'ensenyament Superior (crèdits ECTS): Crèdits ECTS del Títol de laboratori d'anàlisi i control de qualitat (arxiu pdf, 500 kb)
  • Europass: és un dossier constituit per cinc documents amb un format comú per a tots els estats membres i asociats a l'Unió Europea: EUROPASS

L'IES Pare Vitòria en la FP d'Holanda

El professor Ximo Balaguer, coordinador de pràctiques formatives dels Cicles Formatius de Química del IES Pare Vitòria, ha assistit del 4 al 8 de Novembre de 2012 a una visita d’estudi en Rotterdam sobre l’Assegurament de la Qualitat en la Formació Professional Holandesa.

FP Holanda

La visita d’estudi està organitzada per el Organisme Autònom de Programes Educatius Europeus (OAPEE) i el CEDEFOP (Centre Europeu per al desenvolupament de la Formació Professional).

Els participants han estat inspectors i avaluadors de la qualitat, i professors de diferents països europeus: Romania, Itàlia, França, Alemanya, Finlàndia, Polònia, Regne Unit i Espanya, tots de l’àmbit de la Formació Professional.

Al llarg de la visita es realitzaren diverses reunions amb el Ministeri d’Educació Holandés a La Haia i a l’Oficina d’Inspectors en Utrech; així com visites a diversos instituts de Formació Professional i les empreses on els alumnes realitzen les pràctiques formatives.

FP Holanda

Aquestes visites permeten conèixer i millorar la Formació professional, així com aconseguir contactes en la realització de projectes com els Programes Erasmus i Leonardo.

Durant el Curs 2011/2012, quatre alumnes del Cicle Superior de Laboratori d’Anàlisi i Control de Qualitat de l'IES Pare Vitòria realitzaren les pràctiques formatives en empreses de Regne Unit, Itàlia, Polònia i Portugal.

També podeu llegir la notícia a Pàgina 66.

Beques Erasmus de mobilitat a l'IES Pare Vitòria

Des de l'any 2009 alumnes del Grau Superior han realitzat pràctiques formatives en països d'Europa gràcies a les beques Erasmus.

Erasmus Itàlia
Erasmus Portugal

Curs 2010/2011: Mateo Ferri, Hipòlit Cerdà i Gonzalo Reig realitzaren les pràctiques formatives en Portugal i Regne Unit.

Curs 2011/2012: Paula Pastor,Juanjo Torregrosa, Vicente Rozas i Salva Miñana realitzaren les pràctiques formatives en Portugal, Itàlia, Regne Unit i Polònia.

Curs 2012/2013: Imanol Arenas realitza les pràctiqes formatives en Portugal i Benito Cabrera a Itàlia.

Enllaços d’interés del Programa Erasmus+

  • Secció Erasmus + conselleria d'educació: Programes Europeus CV.
  • Servicio Español para la Internacionalización de la Educación: SEPIE
amunt