capçalera IESPV Departament de Tecnologia evmail

Informàtica aplicada a la Tecnologia

Apunts i resums en general, per a tots els nivells

La programació en Arduino és un tema molt extens, que ací sols veiem a nivell introductori, per aprofondir en temes més avançats, es poden consultar altres fonts. Ací deixem un llistat alfabètic de pàgines amb continguts clars i ben documentats.