Logotip FotoIES CorreuPV Adreces

Modalitats

Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials

Primer curs

L'alumne haurà de cursar obligatòriament les següents assignatures: Llengua Castellana i Literatura I (3 hores), Llengua Valenciana i Literatura I (3 hores), Educació Física (2 hores), Llengua Estrangera I -anglès o francès- (3 hores), Filosofia i Ciutadania (2 hores) i Ciències per al Món Contemporani (2 hores).

A més, l'alumne haurà d'escollir una opció amb tres assignatures de modalitat (4 hores cadascuna). L'opció escollida dependrà dels interessos de l'alumne. Llegeix la informació del fitxer adjunt, vincula els graus universitaris amb les assignatures de modalitat, per triar les optatives de manera adequada als estudis universitaris que vulguis cursar. Si tens dubtes pregunta al tutor/a, l'orientador o als caps d'estudi. Finalment, l'alumne haurà de cursar una assignatura optativa (4 hores).

Segon curs

L'alumne haurà de cursar obligatòriament les següents assignatures: Llengua Castellana i Literatura II (3 hores), Llengua Valenciana i Literatura II (3 hores), Llengua Estrangera II -anglès o francès- (3 hores), Història de la Filosofia (3 hores) i Història (3 hores).

A més, l'alumne haurà d'escollir una opció amb tres assignatures de modalitat (4 hores cadascuna). L'opció escollida dependrà dels interessos de l'alumne Llegeix la informació del fitxer adjunt, vincula els graus universitaris amb les assignatures de modalitat, per triar les optatives de manera adequada als estudis universitaris que vulguis cursar. Si tens dubtes pregunta al tutor/a, l'orientador o als caps d'estudi. Finalment, l'alumne haurà de cursar una assignatura optativa (4 hores).

Batxillerat de Ciències i Tecnologia

Aquesta modalitat permet l'alumne accedir a un ampli ventall de graus de les branques de ciències, ciències de la salut i enginyeria i arquitectura.

Primer curs

L'alumne haurà de cursar obligatòriament les següents assignatures: Llengua Castellana i Literatura I (3 hores), Llengua Valenciana i Literatura I (3 hores), Educació Física (2 hores), Llengua Estrangera I -anglès o francès- (3 hores), Filosofia i Ciutadania (2 hores) i Ciències per al Món Contemporani (2 hores).

A més, l'alumne haurà d'escollir una opció amb tres assignatures de modalitat (4 hores cadascuna). L'opció escollida dependrà dels interessos de l'alumne. Llegeix la informació del fitxer adjunt, vincula els graus universitaris amb les assignatures de modalitat, per triar les optatives de manera adequada als estudis universitaris que vulguis cursar. Si tens dubtes pregunta al tutor/a, l'orientador o als caps d'estudi. Finalment, l'alumne haurà de cursar una assignatura optativa (4 hores).

Segon curs

L'alumne haurà de cursar obligatòriament les següents assignatures: Llengua Castellana i Literatura II (3 hores), Llengua Valenciana i Literatura II (3 hores), Llengua Estrangera II -anglès o francès- (3 hores), Història de la Filosofia (3 hores) i Història (3 hores).

A més, l'alumne haurà d'escollir una opció amb tres assignatures de modalitat (4 hores cadascuna). L'opció escollida dependrà dels interessos de l'alumne. Llegeix la informació del fitxer adjunt, vincula els graus universitaris amb les assignatures de modalitat, per triar les optatives de manera adequada als estudis universitaris que vulguis cursar. Si tens dubtes pregunta al tutor/a, l'orientador o als caps d'estudi. Finalment, l'alumne haurà de cursar una assignatura optativa (4 hores).

... i després del 1r BAT?

... i després del 2n BAT?

Documentació Cicles Formatius

Apps Universitats