Logotip FotoIES CorreuPV Adreces

Modalitats

Batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials

Primer curs

L'alumnat haurà de cursar obligatòriament les següents assignatures troncals:

  • Valencià, Llengua i Literatura I: 3 hores
  • Llengua castellana i Literatura I: 3 hores
  • Llengua Estrangera I (anglés o francés): 3 hores
  • Filosofia: 3 hores
  • Educació Física: 2 hores

A més a més, l'alumnat ha d'escollir un itinerari amb les assignatures següents (4 h cadascuna):

  • Itinerari Humanístic: Llatí I + Grec I
  • Itinerari Ciències Socials: Matemàtiques Aplicades a les CCSS I + Economia.

Igualment, cal que trie entre Història del Món Contemporani o Literatura Universal.

Quant a les assignatures específiques opcionals, l'alumnat en cursarà dues. L'oferta del centre, (subjecta a matrícula i a disponibilitat horària) és la següent: Literatura Universal, Cultura Científica, Anatomia Aplicada, Tecnologia de la Informació i de la Comunicació I, Francés 2n Idioma I, Dibuix Artístic I, Anàlisi Musical I i Tecnologia Industrial I. L'opció escollida dependrà dels interessos de l'alumne/a. Llegiu la informació del fitxer adjunt, que vincula els graus universitaris amb les assignatures de modalitat, per triar les específiques opcionals de manera adequada als estudis universitaris que vulgueu cursar. Si teniu dubtes pregunteu al tutor/a, dept. d'orientació o caporalia d'estudis.

Segon curs

L'alumne haurà de cursar obligatòriament les següents assignatures: Llengua Castellana i Literatura II (3 hores), Llengua Valenciana i Literatura II (3 hores), Llengua Estrangera II -anglès o francès- (3 hores), Història de la Filosofia (3 hores) i Història (3 hores).

A més, l'alumne haurà d'escollir una opció amb tres assignatures de modalitat (4 hores cadascuna). L'opció escollida dependrà dels interessos de l'alumne Llegeix la informació del fitxer adjunt, vincula els graus universitaris amb les assignatures de modalitat, per triar les optatives de manera adequada als estudis universitaris que vulguis cursar. Si tens dubtes pregunta al tutor/a, l'orientador o als caps d'estudi. Finalment, l'alumne haurà de cursar una assignatura optativa (4 hores).

Batxillerat de Ciències i Tecnologia

Aquesta modalitat permet l'alumne accedir a un ampli ventall de graus de les branques de ciències, ciències de la salut i enginyeria i arquitectura.

Primer curs

L'alumne haurà de cursar obligatòriament les següents assignatures: Llengua Castellana i Literatura I (3 hores), Llengua Valenciana i Literatura I (3 hores), Educació Física (2 hores), Llengua Estrangera I -anglès o francès- (3 hores), Filosofia i Ciutadania (2 hores) i Ciències per al Món Contemporani (2 hores).

A més, l'alumne haurà d'escollir una opció amb tres assignatures de modalitat (4 hores cadascuna). L'opció escollida dependrà dels interessos de l'alumne. Llegeix la informació del fitxer adjunt, vincula els graus universitaris amb les assignatures de modalitat, per triar les optatives de manera adequada als estudis universitaris que vulguis cursar. Si tens dubtes pregunta al tutor/a, l'orientador o als caps d'estudi. Finalment, l'alumne haurà de cursar una assignatura optativa (4 hores).

Segon curs

L'alumne haurà de cursar obligatòriament les següents assignatures: Llengua Castellana i Literatura II (3 hores), Llengua Valenciana i Literatura II (3 hores), Llengua Estrangera II -anglès o francès- (3 hores), Història de la Filosofia (3 hores) i Història (3 hores).

A més, l'alumne haurà d'escollir una opció amb tres assignatures de modalitat (4 hores cadascuna). L'opció escollida dependrà dels interessos de l'alumne. Llegeix la informació del fitxer adjunt, vincula els graus universitaris amb les assignatures de modalitat, per triar les optatives de manera adequada als estudis universitaris que vulguis cursar. Si tens dubtes pregunta al tutor/a, l'orientador o als caps d'estudi. Finalment, l'alumne haurà de cursar una assignatura optativa (4 hores).

... i després del 1r BAT?

... i després del 2n BAT?

Documentació Cicles Formatius

Apps Universitats