Logotip FotoIES CorreuPV Adreces

Graus

Cicles Formatius - Oferta educativa

Cicle de grau mitjà de Laboratori

A través d'un breu període de formació i experiència professional pot especialitzar-se en laboratori químic, laboratori alimentari, laboratori de materials, laboratori de plàstics i cautxú i laboratori de pasta, paper i cartró.

Com s'hi accedeix

S'hi accedeix amb el graduat de secundària, amb el títol de FP de primer grau o amb el segon de BUP aprovat. Sense complir cap dels requisits anteriors, amb la superació d'una prova d'accés (amb 17 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l'any en curs).

Estructura del cicle formatiu

 • - 1r Curs: formació teòrica i pràctica estructurada en diversos mòduls
 • - 2n Curs: formació en un centre de treball.

Mòduls Professionals

 • Operacions Bàsiques al Laboratori (1r)
 • Assaigs Físics i Físicoquímics (1r)
 • Química i Anàlisi Químic (1r)
 • Proves Microbiològiques (1r)
 • Informació i Seguretat al Laboratori (1r)
 • Formació i Orientació Laboral (1r)
 • Formació en Centres de Treball: 340 hores (2n)

Titulació que s'hi obté

Tècnic en Laboratori

Cicle de grau superior de Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat

Com s'hi accedeix

S'hi accedeix amb el títol de batxillerat LOE en la modalitat de Ciències i Tecnologia, amb el títol de batxillerat LOGSE i havent cursat l'assignatura Química o simplement amb el títol de batxillerat LOE/LOGSE. També s'hi accedeix amb el títol de FP de Segon Grau, el COU o altres titulacions acadèmiques equivalents. Sense complir cap dels requisits anteriors, s'hi pot accedir amb la superació d'una prova d’accés (amb 19 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l'any en curs).

En un periode de 2 anys forma tècnics superiors capacitats per organitzar el treball en un laboratori. Inclou 400 hores de pràctiques en empresa.

Quines ocupacions poden exercir-se

Una vegada acabat el període formatiu l'alumne podrà exercir les següents ocupacions: Analista de laboratoris de titularitat pública i privada, analista de laboratori microbiòlogic, analista de laboratori de materials, analista de laboratori d'indústries agroalimentàries i transformadores, analista de centres de formació, investigació i desenvolupament, analista microbiològic d'indústries alimentàries, empreses mediambientals i indústries biotecnològiques, analista microbiològic d'aigües potables i residuals, analista de control microbiològic de la indústria farmacèutica, analista de matèries primeres i acabats, tècnic de laboratori de química industrial, tècnic en control de qualitat en indústries de manufactures diverses, tècnic d'assajos de productes de fabricació mecànica i tècnic d'assajos de materials de construcció.

Mòduls Professionals

 • Mostratge i Preparació de la Mostra (1r)
 • Anàlisi Químic (1r)
 • Assaigs Físicoquímics (1r)
 • Assaigs Microbiològics (1r)
 • Formació i Orientació laboral (1r)
 • Anglés o horari reservat per a un mòdul impartit en anglés (1r)
 • Anàlisi Instrumental (2n)
 • Assaigs Físics (2n)
 • Assaigs Biotecnològics (2n)
 • Qualitat i Seguretat al Laboratori (2n)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (2n)
 • Anglés o horari reservat per a un mòdul impartit en anglés (2n)
 • Formació en Centres de Treball: 400 hores (2n)
 • Projecte de Laboratori d'Anàlisi i de Control de Qualitat (2n)

Titulació que s'hi obté

Tècnic Superior en Laboratori d'Anàlisi i de Control de Qualitat. Aquesta titulació permet l'accés directe a les ensenyances universitàries en les condicions d'admissió establertes en el Reial Decret 1892/2008 de 14 de novembre, publicat al BOE el 24 de novembre de 2008.