Logotip FotoIES CorreuPV Adreces

Continguts

ESO

PDC

ESO - Oferta educativa

ESO - 4 cursos

Escolarització obligatòria de 12 a 16 anys. El 4t curs ajuda a definir l’itinerari futur (modalitat de batxillerat, cicles o món del treball).

Als documents següents trobareu informació sobre els cuatro cursos i les assignatures que corresponen a cada nivell:

Recull legislatiu (feu clic en l'opció escollida)

Programa de Diversificació Curricular (PDC)

Aquest programa ha estat dissenyat per als alumnes amb dificultats acadèmiques que mostren interés en obtenir el Graduat de Secundària.

Existeix la possibilitat de dividir el programa en dos anys, però al nostre centre solament estem autoritzats a oferir el segon curs. A banda dels requisits formals (edat i curs), la incorporació al programa requereix l'autorització del pare/mare o tutor/a de l'alumne/a i un informe del departament d'orientació.

Requisits

 • Estar cursant 4t ESO.
 • Haver cursat 3r ESO per segona vegada.
 • Estar en 3r ESO i tenir 17 anys o complir-los aquell any.

Assignatures

 • Àmbit científic.
 • Àmbit lingüístic-social.
 • Àmbit pràctic.
 • Educació física.
 • Llengua estrangera.
 • Tecnologia.
 • Dues assignatures troncals (cal escollir entre música, llatí, educació plàstica i visual, informàtica i francés segon idioma).
 • Treball monogràfic (cal escollir-ne un entre les diferents assignatures ofertades).