capçalera IESPV planol foto IES pvmail Facebook

Ítaca - Web família

accés

Què és?

És un mitjà de comunicació directa entre el centre i les famílies dels alumnes que el sistema de gestió de centres Itaca gestiona a través de la pàgina Web família i des da la qual es poden consultar notes, faltes, retards, comportament, tasques, i altres qüestions sobre l'alumne o alumna.

Per accedir cal presentar una sol·licitud en la Secretaria del centre que s'encarrega de fer arribar les dades d'entrada, de forma totalment anònima, al indicat pel sol·licitant.

Trobareu una informació més completa sobre el tema, a l'enllaç ITACA: Web Familia - Preguntes Freqüents.