Logotip FotoIES CorreuPV Adreces

1990

museu ciencia

El curs 1990-91 es va inaugurar el Museu de la Ciència de l'IES Pare Vitòria. Allí es recullen aparells, estris i productes de laboratori dels departaments de Química, Física i Biologia.

Des de l'any 1929 -en què es va crear el centre- i a llarg de cursos posteriors, es va anar adquirint material científic que s'ha conservat en perfecte estat.

En aquestes vitrines es pot veure part d'aquest material

Una mostra...


llibre museu

Una informació més detallada es pot trobar al llibre "Col·lecció d'instruments i aparells del Museu Pare Vitòria", dels professors Consuelo Pascual i Salvador Sellés

El museu de la ciència

motor explosió

Motor d'explosió


Maqueta per explicar el funcionament d'un motor d'explosió, cicle Otto de 4 temps, es poden apreciar les seves parts fonamentals: vàlvula d'admissió, pistó, bugia, vàlvula d'escapament, lleves, biela i cigonyal.

El model disposa, a la part posterior, d'una maneta i un sistema d'engranatges que permet moure les peces i simular el seu funcionament.

Data inventari: 1946

separador
dipòsit

Dipòsit de combustible

S'utilitza per escalfar l'autoclau -recipient hermètic on es poden acconseguir temperatures superiors als 100ºC junt amb altes pressions- la qual cosa ens permet dur a terme reaccions químiques en condicions especials, o bé, l'esteritlització objectes per al seu ús en el laboratori de biologia.

El dipòsit vé provist d'un cremador i compta amb elements de mesura de pressió i una clau de regulació de cabdal.

Obsequi de la Farmàcia Vitòria d'Alcoi

separador
forçes

Comprovador de forces centrífugues

Aquesta màquina permet experimentar amb les forces centrífugues. El sistema de transmissió per corretja té un efecte multiplicador de forma que la politja petita gira a gran velocitat

En aquest cas s'ha instal·lat un regulador de Watt, un automatisme que permet controlar la pressió de vapor en una caldera. Les olles a pressió utilitzades a la cuina, utilitzen una versió simplificada d'aquest mecanisme.

Data inventari: 1946

separador
projector

Llanterna de projecció

És un sistema de projecció d'imatges d'objectes opacs o semitransparents. A l'interior de la caixa metàl·lica hi ha un potent focus lluminós i un sistema de lents que permeten projectar les imatges ampliades i enfocar-les mitjançant un pinyó-cremallera

Les diapositives estan fetes sobre vidre de 8,40 x 9,90 cm i recullen imatges d'anatomia, mineralogia, geologia i botànica. El museu compta amb una col·lecció de quasi 300 diapositives.

Data inventari: 1939

Wimshurst

Màquina de Wimshurst

Generador d'electricitat estàtica, produïda pel fregament de dos discos que es fan girar amb una maneta situada a la part posterior. Dues escombretes condueixen l'electricitat cap a les boles metàl·liques, que situades a curta distància entre elles, permeten veure botar espurnes provocades per les descàrregues disruptives entre elles dues.

Per augmentar el voltatge de la descàrrega, i obtenir descàrregues més intenses, s'han incorporat dues ampolles de Leyden.

Data inventari: 1946

separador
flascons

Flascons de Woolf politubulats

S'utilitzaven als laboratoris de química per a dissoldre gasos en líquids, així com en els processos de producció de gasos.

El flascó de l'esquerra serveix per a l'obtenció d'hidrogen fent reaccionar granalla de zinc amb un àcid fort (clorhídric, nítric o sulfúric).

Data inventari: 1946

separador
química moderna

Química Moderna

El pare Eduard Vitòria és l'autor del "Manual de Química Moderna", un obra de referència en l'enseyament de la Química al llarg de molts anys en Espanya, Sudamèrica i les Filipines.

Aquest llibre és un complet tractat de química inorgànica i inorgànica, amb una visió pràctica però molt fonamentada. A més, ja compta amb un capítol dedicat a les incipients idees sobre l'àtom de Bohr i l'estructura quàntica.

És també autor de moltes obres científiques, alguns instruments de química:

  • Destilador contínuo de agua.
  • Farmagelífero.
  • Criófero de laboratorio
  • Taula de laboratori per emmagatzemar instruments, productes i realitzar diverses experiènces.

química moderna
separador